UNICEF hjælper børn i mere end 150 af verdens fattigste lande, og vi prioriterer at hjælpe de børn, der har størst behov – uanset hvem de er, og hvor de bor. For at vi kan nå de mest udsatte børn er det helt afgørende, at vi råder over midler, som ikke på forhånd er øremærkede til bestemte formål.

Ved at starte en indsamling til UNICEFs generelle arbejde er du med til at gøre en forskel i alle stadier af hjælpearbejdet - fra den pludseligt opståede naturkatastrofe og den stille nød til det langsigtede udviklingsarbejde. Du hjælper os med at nå børn, som lever i lande, der aldrig når avisernes forsider – men som har mindst lige så meget brug for vacciner, rent vand, skolegang og sundhedshjælp.

Med din indsamling kan du hjælpe UNICEF med at nå alle børn, alle steder, altid.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close